Archaeological & historical heritage

ABSTRACT

Wolin är en av de äldsta tidigmedeltida städerna i Polen. Wolin var ett center för produktion, handel och kultur. Näst efter Birka och Uppåkra (Sverige) och Hedeby (Danmark) var Wolin en av de största städerna i norra Europa under vikingatid.

Sedan slutet av 1800-talet är hela staden ett enda stort arkeologiskt skyddat område. Under nästan alla hus och vägar i staden finns ca 8 meter tjocka kulturlager med lämningar från tidig medeltid och medeltid.

Under 900-1100-talen hade Wolin ca 8000-10000 invånare. Det var dubbelt så mycket som idag. Wolin var en slavisk stad, men det fanns även många skandinaviska, ryska, frisiska och saxiska invånare. De levde här i fred.

Wolin spelade även en viktig roll i den polska och skandinaviska historien. ”Jomsvikingasaga” är en gammal skandinavisk bok som är skriven på Island under 1100-1200-talen. Det är en berättelse om ett vikingatida brödraskap som levde på 900-talet i en befäst stad kallad Jomsborg. Jomsborg är Wolins skandinaviska namn.

”Legenden om Wineta” handlar även den om Wolin. Wineta var den legendariska rika staden som förstördes av havet, eftersom dess invånare var för stolta och inte respekterade gudarna och människorna.

De arkeologiska lämningarna i Wolin är ämnen för vetenskaplig forskning sedan 50 år tillbaka. Arkeologerna har grävt ut gamla hus, vägar, båtar, hamnar, tempel, verkstäder och tusentals arkeologiska artefakter som t.ex. smycken, verktyg, kläder, vapen, keramik, skor m.m. gjorda av lera, bärnsten, brons, trä, sten, glas, silver och guld. Många artiklar och böcker har skrivits om den vetenskapliga forskningen i Wolin. Många av föremålen från de arkeologiska utgrävningarna i Wolin kan man se på det lokala arkeologiska museet i Wolin, och även ofta på andra museers utställningar runt om i hela Europa.


1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40

           
41            

Slide show