Archaeological & historical heritage

ABSTRACT

Wolin jest jednym z najstarszych wczesnośredniowiecznych miast w Polsce. Miasto było wielkim centrum produkcji, handlu i kultury. Wolin obok Birki i Uppĺkra w Szwecji i Hedeby w Danii był największym miastem w Europie Północnej w epoce wikingów. Od końca XIX wieku jest on również jedną wielką strefą ochrony archeologicznej. Prawie na terenie całego miasta pod współczesnymi ulicami i domami znajduje się prawie osiem metrów nawarstwień archeologicznych z okresu wczesnego średniowiecza i średniowiecza.

U szczytu potęgi miasta żyło tu około 8000-10000 ludzi, czyli dwukrotnie więcej niż obecnie. Wolin był miastem słowiańskim, ale w pokoju żyły tu również inne ludy, takie jak Skandynawowie, Fryzowie, Rusini i Sasi. Miasto odegrało również ważną rolę w historii Skandynawii. Na dalekiej Islandii w XII i XIII wieku powstała m.in. „Jómsvikingasaga”, opowiadająca o bractwie wikingów żyjącym w warownym obozie Jómsborgu. Tak bowiem wikingowie nazywali Wolin. Wolina dotyczy również legenda o Winecie, czyli bogatym mieście słynącym z bogactwa, którego mieszkańcy za swą pychę zostali okrutnie ukarani. Miasto zalało morze. Ślady przeszłości są od ponad 50 lat obiektem badań archeologicznych.

W ich wyniku odkopano pozostałości domów, portów, świątyń, ulic, warsztatów produkcyjnych, wraki łodzi oraz tysiące zabytków wykonanych z gliny, drewna, kamienia, szkła, poroża, bursztynu, brązu, srebra i złota. Obecnie są one przedmiotem badań naukowców. Poświęcono im również liczne publikacje naukowe. Liczne znaleziska z Wolina są prezentowane na wystawie w miejscowym muzeum archeologicznym oraz na wystawach w wielu europejskich muzeach.


1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40

           
41            

Slide show